Hemtjänst

Hemtjänsten med en familjär känsla
Vår vision är att vi ska vara som en stor familj bestående av våra kunder, anhöriga och medarbetare. Allt för att du som kund ska känna trygghet precis som du gör med din egna familj. Vi besitter stor erfarenhet i yrket och känner stor empati likväl respekt för dig som kund.

Vi utgår ifrån att alla våra kunder är unika människor som har olika behov beroende på sin livshistoria.

 

Hemtjänst
Vi utför all den hemtjänst som du beviljats i ditt biståndsbeslut från kommunen, så som serviceinsatser, omvårdnadsinsatser, ledsagning, avlastning. Vi lagar även mat hemma hos dig efter biståndsbeslut.

Arbetssätt

Vid vårt första möte får du en pärm som personalen signerar varje dag när de varit på besök, så att du ska få information om vad vi gör hos dig. I pärmen finns även kontaktuppgifter till oss så du lätt kan komma i kontakt med oss.

Kontinuitet

Vi jobbar i små arbetsgrupper så att du träffa så få personer som möjligt, det vill säga god kontinuitet. Vi strävar efter att det är samma personer som besöker dig dagligen.

Kontaktperson

Du får en kontaktperson som hjälper dig dagligen med allt vad du behöver inom ditt biståndsbeslut. Din kontaktperson är ansvarig för att hålla kontakten med dig och hela verksamheten.

Genomförandeplan

Tillsammans med din kontaktperson är du delaktig i att upprätta en individuellt anpassad plan, även kallad genomförandeplan. Din genomförandeplan beskriver för personalen hur du vill att de ska utföra sitt jobb på bästa sätt så du kan känna dig trygg i ditt hem.

Personal

Arbetet leds av vår erfarna verksamhetsledare och verksamhetschef som har 30 års erfarenhet inom äldreomsorg och primärvård. Vår fasta personal har undersköterskeutbildning. Alla kan svenska både i tal och skrift.

Vi värdesätter personliga egenskaper hos våra anställda. Vår personal är lyhörd, empatisk, har ett intresse för andra människor och visar glädje för sitt jobb. Vi anpassar oss efter dina behov.

Säkerhet
Vår personal bär synliga ID – brickor på sig. Vi öppnar din dörr med telefonen så du behöver inte lämna ut dina egna nycklar till oss.

Personalen har självklart tystnadsplikt så det som du berättar till personalen stannar hemma hos dig. Vi begär in utdrag från belastningsregistret innan vi anställer personal.