Startsida

Hemtjänst och Hjälp i Hemmet Strängnäs Kommun

Välkommen till Amore HemOmsorg

Vi välkomnar dig till Amore HemOmsorg
Vi är det bästa valet om du vill ha personlig hjälp med den bästa kontinuiteten, och vill ni att vi lagar er mat i hemmet, ja då väljer ni oss!

Amore HemOmsorg värdesätter högt fokus för kvalitet och trygghet för sina kunder.

Vår företagsidé är att ge enklare och en meningsfull vardag till våra kunder.

Amore HemOmsorg lovar till sina kunder:
Gott bemötande, Respekt, Trygghet

Gott bemötande innebär att personalen bemöter på ett professionellt samt respektfullt sätt.

Respekt innebär att personalen personalen visar respekt till ditt privat liv (kultur, kön, religion).

Trygghet innebär att du ska träffa så få ansikten som möjligt.

Vi har även 100% tystnadsplikt som gäller för hela arbetsteamet.

Vad erbjuder Amore HemOmsorg till sina kunder
Vi erbjuder insatser i hemmet och omsorg utifrån dina behov, önskemål, delaktighet.

Våra engagerade medarbetare arbetar med målet att du ska klara av att leva ett självständigt liv i ditt hem så länge du vill.

Hur arbetar Amore Hemomsorg
Vi arbetar i små arbetsgrupper för att du ska känna dig trygg så vi kan göra snabba åtgärder om något plötsligt skulle förändras i ditt hälsotillstånd.

Personalen arbetar som ett stöd och hjälper dig med de saker du tycker är svåra så du kan koncentrera dig på det du fortfarande tycker är roligt och givande i livet.

Hemtjänst

 

 

Hemtjänst
Vi utför all den hemtjänst som du beviljats i ditt biståndsbeslut från kommunen, så som serviceinsatser, omvårdnadsinsatser, ledsagning, avlastning. Vi lagar även mat hemma hos dig efter önskemål.

Hemsjukvård
Personalen har delegering för att kunna utföra insatser inom hemsjukvård, egenvård och rehabilitering. Vi har nära samarbete med Strängnäs Kommuns Hemsjukvård och Rehab Team, vårdcentralerna Specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) för att kunna erbjuda den bästa omsorg.

Arbetssätt

Vid vårt första möte träffar du ansvarig för verksamheten som tillsammans med dig går igenom dina önskemål och frågor kring hur du vill att vi ska utföra din hjälp utifrån ditt biståndsbeslut från kommunen. Du får även en pärm med information om hur du kontaktar rätt person, och information vart du ska vända dig till i olika tillfälle. 

Kontinuitet

Vi jobbar i små arbetsgrupper så att du träffar så få personer som möjligt, det vill säga god kontinuitet. Vi strävar efter att det är samma personer som besöker dig dagligen.

Kontaktperson

Du får en kontaktperson som hjälper dig dagligen med allt vad du behöver inom ditt biståndsbeslut. Din kontaktperson är ansvarig för att hålla kontakten med dig och hela verksamheten.

Genomförandeplan

Tillsammans med din kontaktperson är du delaktig att upprätta en individuellt anpassad plan, även kallad genomförandeplan. Din genomförandeplan beskriver för personalen hur du vill att de ska utföra sitt jobb på bästa sätt så du kan känna dig trygg i din tillvaro. Personalen har självklart tystnadsplikt så det som du berättar för personalen stannar hemma hos dig.

Dokumentation

Enligt SoL (Socialtjänstlagen) är vi skyldiga att dokumentera allt som avviker från din genomförandeplan. Det är bara Du som har rätt att läsa den varför vi har tystnadsplikt. För att kvalitetssäkra verksamheten dokumentera vi alla insatser som vi utför dagligen hemma oss dig.

Personal

Arbetet leds av vår erfarna verksamhetschef som är Leg. Arbetsterapeut och har 30 års erfarenhet inom äldreomsorg, primärvård.

Vår fasta personal har undersköterskeutbildning. Alla kan svenska både i tal och skrift.

Vi värdesätter personliga egenskaper hos våra anställda. Vår personal är lyhörd, empatisk, har ett intresse för människor och visar glädje för sitt jobb. Vi anpassar oss efter dina behov.

Säkerhet
Vår personal bär synliga ID – brickor på sig. Vi ringer först på din dörr och öppnar med telefonen så du behöver inte lämna ut dina egna nycklar till oss.

Kompetensutveckling

Våra medarbetare får fortlöpande handledning och kompetensutveckling för att du alltid ska få den bästa hjälpen av oss.

Kvalitet

Ledningssystem för systematiskt kvalitetssystem
För oss på Amore Hemomsorg är det viktigast att våra kunder får den bästa omsorgen. För att nå god kvalitet har verksamheten implanterat ett ledningssystem för systematiskt kvalitetssystem för att kvalitetssäkra verksamheten.

Insatserna som vi utför följs upp av hos regelbundet genom interna uppföljningar, enkäter till våra kunder.

Riskbedömningar och arbetsmiljöarbete görs dagligen för att förbättra dina insatser, personalen arbete och arbetsmiljö. 

Varje år gör Kommunen en extern uppföljning av verksamheten.

Hushållssnäratjänster

Hushållsnäratjänster med RUT-avdrag
Vill du komplettera din hemtjänst med ytterligare tjänster erbjuder vi också hushållsnära tjänster, tex. städning, fönsterputs, handling, avlösning och ledsagning, matlagning och tillsyn. Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Tjänster

Exempel på hushållsnära tjänster är:
– Städning
– Fönsterputs
– Tvätt, strykning och mangling
– Enklare lagning och uppläggning av kläder och hemtextilier
– Sköta inköp
– Hjälp med personlig hygien samt på- och avklädning
– Hjälp vid promenader och enklare ärenden på vårdcentral, på bank eller i butik i sällskap med köparen av tjänsten
– Hjälp med betalning av räkningar, enklare matlagning, matning och högläsning
– Att vaka över en förvirrad person för att förhindra att hen lämnar bostaden

Är du osäker på om ditt arbete är berättigat till RUT-avdrag? Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Hushållsnära tjänster kostar 200 kronor i timmen efter helt RUT-avdrag, vilket görs i enlighet med skatteverkets regler.